Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015

Zprávy z obchvatu Chrudim

Datum: 7. 7. 2014 Autor: Chrudimský zpravodaj (Jaroslav Trávníček)

Od 10. června 2014 je dán do předčasného užívání most na silnici III/34038 z Chrudimě do Vestce. Jedná se o již druhý dokončený mostní objekt stavby obchvatu. Kolaudace mostu s chodníkem proběhne do 31. Srpna 2014. Mnohakilometrová objížďka pro občany bydlící ve Vestci tak skončila a touto cestou jim děkujeme za shovívavost.

Další přemostění přes obchvat na silnici III/34026 – výstavba přeložky silnice, mostu a okružní křižovatky na trase z Chrudimi směr Ostřešany, Nemošice a dále do Pardubic a tím i uzavírky této silnice znamená komplikaci pro řidiče v tom, že objížďka je vedena okružní křižovatkou „U Bídy“ a Pardubickou ulicí. Zvýšený dopravní provoz těmito místy již známe z doby výstavby přemostění u Medlešic. I když se z větší části jedná o prázdninové období, bude opět zapotřebí trpělivosti řidičů. Výstavba tohoto úseku je plánována přibližně do konce měsíce července a mohu říci, že podle našich zkušeností s firmami, které budují obchvat a s ním spojené další stavební objekty, termíny plní podle harmonogramu.

Připomínám, že výstavba obchvatu je především v našem zájmu, a tak musíme strpět i některá dočasná omezení. Mohu potvrdit, že dodavatel stavby minimalizuje požadavky na komplikace pro stávající dopravu.