Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015

Začala soutěž na průzkum pod obchvatem

Datum: 18. 7. 2018 Autor: Mladá fronta DNES (mšv)

Postupným tempem pokračuje příprava stavby druhé části obchvatu Chrudimi. Brzy by měly být další kroky viditelné i v terénu. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) aktuálně vypsalo výběrové řízení na provedení zemních prací pro záchranný archeologický výzkum.
„Zakázka zahrnuje vytýčení obvodu staveniště a veškerých stávajících inženýrských sítí, kácení stromů a keřů, sejmutí kulturních vrstev dle projektu,“ stojí mimo jiné v zadání zakázky. ŘSD dále požaduje, aby byla půda z dotčených ploch po konci výzkumu uvedena do původního stavu a rovněž oseta travou. Archeologové spustí průzkum před samotnou stavbou obchvatu, který začne na křížení se silnicí I/17 a vyústí po 4,5 kilometrech až za Slatiňany. Podle nedávných slov chrudimského starosty Petra Řezníčka by neměl být výzkum příliš náročný.
V trase se nacházejí jen tři lokality, kde budou archeologové pátrat. Nálezy při vykopávkách přitom nemají být nijak významné. Zájemci o provedení předcházejících zemních prací se mohou se svými nabídkami do soutěže přihlásit do 7. srpna.