Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015

Stanovisko Rady města Chrudim k obchvatu města

Datum: 20. 8. 2014 Autor: Aleš Prokopec

O chrudimském obchvatu diskutovala i rada města na svém posledním jednání v pondělí 18. srpna 2014. Poté, co vzali radní na vědomí informace o aktuálním stavu výstavby I. etapy obchvatu města (která by měla být dokončena do konce roku 2015) i o stavu přípravy II. etapy obchvatu v roce 2014, přijala rada usnesení, ve kterém vedení města mj. ukládá:

-         jednat se zástupci ŘSD Pardubice o spolupráci při výkupech pozemků pro II. etapu obchvatu města a zajistit aktivní spolupráci města na přípravě této části stavby

-         jednat se zástupci Pardubického kraje o realizaci přivaděče z obchvatu po Dašické ulici, který je nutno realizovat před dokončením I. etapy obchvatu města

-         zahájit jednání se zástupci Ministerstva dopravy ČR, SFDI a ŘSD o zařazení přeložky silnice I/17 a I/37 v souladu s územním plánem mezi Strategické stavby MD ČR a následném zahájení příprav zmiňované stavby