Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu silnice I/37. Ta bude obchvatem pro Chrudim a Slatiňany

Datum: 19. 12. 2019 Autor: orlicky.net

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo ve středu 18. prosince výstavbu silnice I/37 Chrudim – obchvat v úseku od křižovatky se silnicí I/17 až po Slatiňany. Po dokončení převezme nový obchvat tranzitní dopravu ve směru sever – jih ze stávající silnice I/37, procházející dnes městy Chrudim a Slatiňany.

Dokončený obchvat spolu s již zprovozněným úsekem navíc umožní i rychlejší a kvalitnější napojení jižní části Pardubického kraje na dálnici D11. 
"Vybudování druhé části obchvatu významně odlehčí městům Chrudim a Slatiňany od tranzitní dopravy. Realizace stavby zajistí podstatné zlepšení životního prostředí díky snížení hluku a emisí výfukových plynů. Zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a omezí se možnost střetu automobilů s chodci. Stavba by měla být zprovozněna za dva roky“, představil nově zahajovanou stavbu generální ředitel ŘSD Radek Mátl. 
Silnice I/37 je vedena v trase Trutnov – Jaroměř – Hradec Králové – Pardubice – Chrudim – Ždírec nad Doubravou – Žďár nad Sázavou. Její délka je 148 kilometrů. V úseku Hradec Králové – Pardubice je vedena jako směrově oddělená čtyřproudá komunikace – tzv. "hradubická". 
Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
• I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. I/17 – Slatiňany 
Hlavní trasa: délka: 4,6 km, kategorie: S 11,5/80, plocha vozovek: 64 660 m2, počet všech stavebních objektů: 47 
Zhotovitel: M-SILNICE, EUROVIA, cena stavby dle smlouvy: 442 mil. Kč bez DPH