Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015

Proběhl první letošní kontrolní den na stavbě I. etapy obchvatu

Datum: 1. 4. 2015 Autor: Aleš Prokopec

V úterý 3. března 2015 proběhl první letošní kontrolní den na stavbě I. etapy obchvatu.
Z nových skutečností lze uvést, že:
- napojení obchvatu na stávající I/37 v km 0,000 – 0,300 (tedy u Medlešic) se provede podle schválené dokumentace s výhledem budování sjezdu na stávající I/37 na straně u Medlešic
- Odbor dopravy MěÚ Chrudim svolá na čtvrtek 19. března 2015 jednání za účelem vyjasnění „cílů“ a podoby definitivního značení obchvatu a městského okruhu
- Stavební odbor MěÚ Chrudim znovu požaduje řádné čištění vozovek
V návaznosti na klimatické podmínky opět probíhají stavební práce naplno.
Finanční plnění: od začátku stavby bylo zhotoviteli fakturováno 940.002 tis. Kč včetně DPH.
Příští kontrolní den je stanoven na úterý 7. dubna 2015 od 9,30 hodin.