Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015

Proběhl předposlední letošní kontrolní den na stavbě I. etapy obchvatu

Datum: 13. 11. 2014 Autor: Aleš Prokopec

V úterý 4. listopadu 2014 proběhl letošní devátý (a letos i předposlední) kontrolní den na stavbě I. etapy obchvatu.

Nově mj. zaznělo:

  • na základě provedené pasportizace poruch stávajících komunikací ve správě SÚS Pk bude zhotovitelem stavby provedena výsprava poškozených částí komunikací do konce měsíce listopadu 2014, následně budou opravy předány Správě a údržbě silnic Pardubického kraje

  • ŘSD ČR Správa Pardubice předala příslušnému stavebnímu úřadu žádost o prodloužení uzavírky silnice I/17

  • ŘSD ČR Správa Pardubice chce na termín 9. 12. 2014 svolat přejímací řízení na část stavby – most v km 4,188 (stavební objekt 207) a polní cestu v km 4,18-4,985 (SO 114), a požádat stavební úřad o kolaudaci

    Obecně stále platí, že se pracuje plynule na všech částech obchvatu dle plánovaného harmonogramu a na všech objektech se bude (dle klimatických podmínek) pracovat i v dalším měsíci.

    Finanční plnění: od začátku stavby bylo zhotoviteli fakturováno 708.705 tis. Kč včetně DPH.

    Příští kontrolní den by měl proběhnout v úterý 2. prosince 2014.