Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015

Proběhl poslední kontrolní den stavby I. etapy obchvatu v roce 2014

Datum: 22. 12. 2014 Autor: Aleš Prokopec

V úterý 2. prosince 2014 proběhl letošní desátý (a letos poslední) kontrolní den na stavbě I. etapy obchvatu.

Z nových skutečností lze uvést, že:

  • ŘSD Pardubice svolalo na úterý 8. prosince přejímací řízení na objekty mostu a polní cesty (v lokalitě za Větrníkem) a požádalo stavební úřad o kolaudaci

  • ŘSD Pardubice požádalo stavební úřad o změnu stavby před dokončením na objekt „Odvodnění komunikace v km 3,180-3,600“

  • ŘSD Pardubice zaslalo stavebnímu úřadu – KÚ Pardubického kraje „Žádost o prodloužení úplné uzavírky silnice I/17“

    V návaznosti na klimatické podmínky probíhá už jenom část stavebních prací.

    Finanční plnění: od začátku stavby bylo zhotoviteli fakturováno 866.878 tis. Kč včetně DPH.

    Příští kontrolní den bude stanoven po zahájení prací v roce 2015.