Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015

Proběhl pátý letošní kontrolní den na stavbě I. etapy obchvatu

Datum: 7. 7. 2014 Autor: Aleš Prokopec

V úterý 1. července 2014 proběhl pátý letošní kontrolní den na stavbě I. etapy obchvatu. Součástí programu byla tradiční rekapitulace průběhu výstavby, informace o plnění harmonogramu prací i finančního plnění, atd.

„Pracuje se na všech částech obchvatu a na všech stavebních objektech se bude pracovat i ve třetím čtvrtletí,“ shrnuje místostarosta Jaroslav Trávníček.

Z důležitých nebo zajímavých skutečností lze vybrat následující:

-         stále trvá obousměrná a úplná uzavírka silnice III/34026 z Chrudimě od ulice Dašické na Ostřešany

-         okružní křižovatka a další související části stavby u Vestce (kvůli kterým je výše zmíněná uzavírka) by mohly jít do předčasného užívání po jednání 30. července 2014 – po tomto jednání bude rozhodnuto o termínu uvedení stavebních objektů do předčasného užívání (s trváním předčasného užívání do 15. 12. 2015)

-         přejímací a kolaudační řízení k mostu u Vestce proběhne pravděpodobně 19. srpna 2014

-         na silnici směrem na Topol nedojde k uzavírce, ale pouze k dopravním omezením

-         v případě silnice I/17 bude pravděpodobně prodloužena úplná uzavírka do konce května 2015 (z technologických důvodů, protože pokládka živičných směsí připadá momentálně na prosinec 2014)

-         Policie ČR požadovala mj. provádět řádné a pravidelné čištění objízdné trasy silnice I/17

Příští kontrolní den by měl proběhnout v úterý 5. srpna 2014.