Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015

Obchvat Chrudimi rychle roste. Lidé se bojí hluku

Datum: 19. 3. 2014 Autor: Mladá fronta DNES (Jaroslav Hubený)

Stavba chrudimského obchvatu již obkroužila půlku města. Díky příznivému počasí je dokonce v mírném předstihu, říká šéf pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Bohumil Vebr. Chodce i řidiče fascinuje postupný vznik mostní estakády přes údolí řeky Chrudimky a přes železniční trať u Vestce.

 


Stavba chrudimského obchvatu jede naplno. Například jen v jediném dnu je na ní v provozu až 50 nákladních aut a 15 bagrů či další těžké mechanizace. Hotovo má být do konce příštího roku, na což se už nemohou dočkat řidiči, kteří městem projíždějí, i lidé, kteří v něm bydlí.
„Obchvat odvede převážnou část tranzitní dopravy z města Chrudim a po dokončení druhé etapy i ze Slatiňan,“ slibuje ředitel pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Bohumil Vebr.


* Jak jste daleko s budováním chrudimského obchvatu?

První etapa obchvatu, tedy stavba sedmatřicítky mezi Chrudimí a Medlešicemi, se staví, předpokládaný termín dokončení této stavby je do konce roku 2015. Přípravu druhé etapy obchvatu ke Slatiňanům zajišťujeme ve spolupráci s městy Chrudim a Slatiňany tak, aby stavba navazovala časově na první etapu.


* Kdy po něm budou moci projet první auta?

Pokud budou dokončena poslední dvě probíhající vyvlastnění u vlastníků s neznámým místem pobytu během měsíce a ŘSD bude moci požádat o poslední stavební povolení, bude přeložka silnice první třídy I/37 uvedena do provozu do konce roku 2015. Přeložka silnice III/34032 je již zprovozněna, přeložka silnice III/34038 do Vestce a přeložka silnice III/34026 Ostřešanská budou v tomto případě uvedeny do provozu do konce roku 2014.


* Můžete pro méně zasvěcené popsat průběh obchvatu?

Hlavní trasu tvoří 5,850 kilometrů dlouhý úsek přeložky sedmatřicítky mezi obcí Medlešice a křižovatkou se silnicí I/17. Komunikace bude dvoupruhová, směrově nerozdělená s návrhovou rychlostí 80 kilometrů za hodinu. V úseku Medlešice - Vestec je navržena jako polovina výhledově uvažované čtyřpruhové komunikace. Obchvat je veden volnou trasou mimo obytnou zástavbu. Od začátku úseku se stáčí levostranným obloukem do proluky mezi Školní statek a obec Vestec, kde je veden v zářezu.


* A nebude chybět ani most, že?

Ano, na třetím kilometru bude monolitický železobetonový most, který převádí přeložku přes údolí Chrudimky a železniční trať Chrudim - Hrochův Týnec. Pravostranným obloukem v zářezu pak trasa pokračuje ke křížení se silnicí II/340 Chrudim - Topol a konec úseku je v křížení se silnicí I/17. Součástí stavby je i úprava silnice I/17 v délce jeden a půl kilometru včetně křížení přeložky I/37 novým mostním objektem. Do stavby obchvatu jsou zahrnuty i přeložky silnic třetích tříd a inženýrských sítí.


* Máte se stavbou nějaké větší či zásadní problémy?

Stavební problémy nejsou, problémy jsou pouze se získáním stavebních povolení z důvodu nutnosti získat pozemky i od osob s neznámým místem pobytu či zemřelých bez dořešeného dědictví, a to pomocí vyvlastňovacího procesu, který je časově velmi náročný.


* Kolik peněz celkem vlastně prostavíte?

První etapa obchvatu bude stát 1270 milionů korun. To je cena ze soutěže, za kterou zhotovitel stavbu staví. Vítězná nabídka byla o 71,5 milionu korun nižší než předpokládaná cena. Pro druhou etapu je předpokládaná cena 370 milionu korun. Pro rok 2014 jsou zajištěny finanční prostředky ve výši 514 milionu korun, které plně pokrývají potřeby stavby dle harmonogramu.


* Kdy a jaké budou kvůli stavbě uzavírky?

Uzavírky budou minimální. Případné objízdné trasy jsou vedeny po stávajících komunikacích, případně po provizorních komunikacích. Největší problémy lze očekávat při převedení provozu ze stávající silnice I/17 na provizorní komunikace při budování přeložky této silnice.


* Setkáváte se během stavby s kritikou veřejnosti?

Ano, lidé mají připomínky k přechodu přes obchvat v prostoru zářezu za sídlištěm Větrník a obavu z hluku. K tomu je třeba uvést, že je zde navržen most přes zářez na polní cestě a hlukové limity dodrženy budou.


* Proč se nebude moci sjíždět do Chrudimi rovnou z obchvatu od Medlešic?

Na základě požadavku města v průběhu územního řízení byla zrušena křižovatka u Medlešic. Současné vedení města požádalo ŘSD o sjezd umožňující napojení Chrudimi ve směru od Pardubic. Na tuto změnu byla zpracována a projednána studie. Sjezd bude realizován jako samostatná stavba s uvedením do provozu současně s první etapou obchvatu.

* Bude možné postavit lávky pro pěší přes obchvat? Kde případně tedy budou?

Postavit lávky je možné, ale nemohou být hrazeny ze stavby I/37 Chrudim obchvat. Propojení částí na obou stranách obchvatu je zajištěno po stávajících silnicích (Medlešice - III/34032, silnice III/34026 - Ostřešanská, II/340 -Topol, I/17 - Vysoké Mýto) nebo po chodníku u III/34038 do Vestce, po mostě na polní cestě na začátku pátého kilometru - přes zářez u sídliště Větrník, nebo podél tratě pod mostní estakádou.


* Jak spolupracujete při budování obchvatu s městem?

Spolupráce s městem je příkladná. Město Chrudim spolupracovalo při přípravě akce, při zajištění financování stavby a pomáhá i při řešení problémů vzniklých v průběhu stavby.