Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015

Obchvat Chrudimi je dokončen, v pondělí 20. prosince 2021 zahájen provoz

Datum: 20. 12. 2021 Autor:

Úsek nově dokončené druhé etapy obchvatu je více než 4,5 km dlouhý a je tvořen 47 stavebními objekty. Součástí jsou čtyři vedlejší komunikace, tři křižovatky, sedm mostních objektů, protihluková opatření a následné vegetační úpravy. Dále projekt obsahuje větší množství vyvolaných přeložek dotčených komunikací a sítí technické infrastruktury.