Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015

Nejvýznamnější dopravní stavby v Pardubickém kraji se ocitly v hledáčku odborníků v dopravě

Datum: 1. 7. 2014 Autor: Evropské noviny

Odborníci z oboru stavitelství a dopravy si v doprovodu představitelů Pardubického kraje prohlédli čtyři nejvýznamnější silniční stavby v kraji. V itineráři pracovního programu byla mimoúrovňová křižovatka rychlostní silnice R35 v Opatovicích nad Labem, stavba nové křižovatky s odbočkou ze silnice I/37 na Stéblovou, výstavba obchvatu Chrudimi a také nadjezdu Trojice -Paramo v Pardubicích.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se při pracovní cestě Pardubickým krajem zajímal především o výstavbu rychlostní komunikace R35, respektive dostavbu estakády mimoúrovňové křižovatky v Opatovicích nad Labem. Hotová bude do konce roku 2015. „Je to stavba, která přesahuje regionální význam. Bez jistoty pokračování výstavby dál do kraje se z ní však můžeme maximálně radovat, to je tak všechno. Spokojen s ní budu až ve chvíli, kdy nebude končit v poli,“ prohlásil na místě stavby hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který se v souvislosti s R35 zajímal také o výkupy pozemků potřebných pro pokračování výstavby komunikace dál do kraje. „Byl jsem informován, že v prvním úseku Opatovice - Časy je vykoupeno pouze kolem 20 % pozemků. Čekáme na novou legislativu k problematice oceňování pozemků, doufám, že se pak posuneme dál,“ dodal hejtman Martin Netolický.
Cestou na další stavbu, na budovaný obchvat v Chrudimi, se v autobuse rozhořela diskuze o konečném řešení stavby, respektive o nevyhovujícím napojení Vestce na městský okruh v Chrudimi. Nad plánem stavby diskutovali hejtman Martin Netolický se svým náměstkem pro dopravu Jaromírem Duškem a také ředitelem Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslavem Němcem a ředitelem krajské správy Ředitelství silnic a dálnic Pardubice Bohumilem Vebrem. „Do Chrudimi vedou od Pardubic dvě cesty - buď po silnici první třídy, nebo po spojce od Medlešic. Právě v této lokalitě vzniká nová přeložka, která protíná obec Vestec. Odtud by měla být svedena doprava do centra Chrudimi, ale obáváme se, že i po případném zkapacitnění této silnice bude příjezd do města velmi komplikovaný,“ řekl náměstek hejtmana Jaromír Dušek. Jeho slova potvrdil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který chce jednat se samosprávou města Chrudimi o městském územním plánu a variantách řešení této situace. Pořadatelem exkurze po nejvýznamnějších silničních stavbách v Pardubickém kraji byla Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků společně s Pardubickým krajem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a Krajskou hospodářskou komorou.