Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015

Návrh na zřízení mimoúrovňové křižovatky u Medlešic

Datum: 7. 7. 2014 Autor: Aleš Prokopec

Město Chrudim předalo včera (2. července 2014) na Ředitelství silnic a dálnic Pardubice návrh, aby na jižní straně od Medlešic byl umožněn nejen sjezd směrem do Pardubické ulice v Chrudimi, ale také mimoúrovňové napojení na obchvat. „Náš požadavek na řešení situace mimoúrovňovou křižovatkou u Medlešic přichází z více důvodů. Jednak se čím dál více nejeví vhodné, aby bylo město Chrudim připojeno s obchvatem ze severní strany pouze jediným koridorem přes Dašickou ulici, dalším důvodem je potom napojení průmyslových zón a vůbec bezpečné připojení města směrem od a na Pardubice,“ komentuje žádost starosta města Petr Řezníček.