Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015

Modernizace silnice III/34026 Chrudim, železniční přejezd – napojení na I/37 oceněna!

Datum: 8. 4. 2016 Autor: Aleš Prokopec

Sedmý ročník soutěže Nejzdařilejší stavba silničního hospodářství v Pardubickém kraji za rok 2015 zná své vítěze. O titul nejlepší stavby se utkalo sedmadvacet projektů napříč celým regionem. Porota hodnotila ve čtyřech kategoriích.

Soutěž pořádají Pardubický kraj a Správa a údržba silnic Pardubického kraje pod garancí Ministerstva dopravy ČR, Státního fondu dopravní infrastruktury, České komory autorizovaných inženýrů a techniků a Krajské hospodářské komory Pardubického kraje.

Do 7. ročníku soutěže mohli dodavatelé přihlásit ty stavby, které byly zhotoveny, zkolaudovány a předány do provozu v roce 2015. Porota pak ve dvou kolech vybírala nejzdařilejší z nich. „Porota se zaměřila na začlenění stavby do okolního prostředí a na její funkční a prostorové řešení. Roli hrála samozřejmě kvalita stavebník prací i společenská prospěšnost stavby, tedy jaký přínos má stavba pro své okolí,“ popsal hodnotící kritéria ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

V kategorii Nejzdařilejší modernizovaný úsek silnice se Stavbou roku 2015 stal projekt „Modernizace silnice III/34026 Chrudim, železniční přejezd – napojení na I/37“ (Dašická ul.). Dodavatelem této stavby je společnost Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. Certifikát si za tuto stavbu odnesli projektant Ing. Stanislav Netolický ze společnosti OPTIMA spol. s r.o., stavbyvedoucí Jan Kubát a stavební dozor Ing. Milan Skýba.

zdroj