Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015

Jak vnímat křižovatku „U Guláška“

Datum: 4. 11. 2013 Autor: Chrudimský zpravodaj (Jaroslav Trávníček)

Se značným zájmem sledujeme všichni postupující výstavbu obchvatu silnice I/37. Jelikož je celý obchvat rozdělen na část obchvatu Chrudimě, kdy je plánován termín dokončení rok 2016, a druhou část kolem Slatiňan s pozdějším termínem, bylo podmínkou výstavby obchvatu řešení dopravy v křižovatce ulic Obce Ležáků a Milady Horákové. Touto křižovatkou po dobu výstavby druhé části se mají vracet vozidla k Chrudimi při průjezdu na Slatiňany a ze Slatiňan. V současné podobě byla tato křižovatka dosti nepříjemná pro vozidla přijíždějící ulicí Milady Horákové. Jelikož byla dokončena analýza způsobu řešení křižovatky a následně byla k dispozici veškerá projektová dokumentace, přešlo se k realizaci stavby už nyní. Projekt zpracovala firma STRADA HK s. r. o. Vzhledem ke značným prostorovým možnostem byla zvolena okružní křižovatka, umožňující pohodlný průjezd i nadměrných souprav. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic, neboť se jedná o křižovatku silnic I. třídy. Stavbu provádí M-Silnice a. s. Stavba křižovatky byla zahájena 2. října, termín dokončení je 30. listopadu. Provoz na ní je provizorně vyznačen přenosnými značkami tak, jak bude přibližně provozována jako vybudovaná okružní křižovatka. Řidiči si tak zvykají na budoucí provoz. Křižovatka je sice v blízkosti železničního přejezdu, přesto i po delším přerušení lze pozorovat rychlý návrat k plynulému provozu podobně, jako byl u stykové křižovatky. Po dobudování okružní křižovatky budou jednotlivé vjezdy a výjezdy křižovatky v šířce 5,5 m, prstenec bude o šířce 7,5 m a ještě 2 m u středu budou vydlážděny, v křižovatce tedy bude více než komfortní prostor. Proto by nemělo docházet k omezení provozu ani v krizových situacích – při průjezdu sanitek, požárníků nebo policie. Uvnitř Zpravodaje je schéma křižovatky spolu s dalšími vybranými údaji z dokumentace ke stavebnímu povolení.

 

 

Další informace najdete v Chrudimském zpravodaji pod odkazem http://www.chrudim.eu/cs/download/chz/11_13.pdf a na těchto stránkách v levém sloupci v sekci ÚSEK I/37 MEDLEŠICE – CHRUDIM >> DOKUMENTY.