Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015

Chrudimský obchvat

Datum: 5. 9. 2013 Autor: ČRo Pardubice (Události regionu)

Petra BERÁNKOVÁ, moderátorka

Starostové se mají zapojit do vykupování pozemků pro pokračování chrudimského obchvatu. Jedná se o část komunikace od výpadovky na Vysoké Mýto až za Slatiňany. Tato etapa by měla plynule navazovat na první část stavby chrudimského obchvatu, která právě začala. Pozemky na pokračování mají Ředitelství silnic a dálnic pomoci získat i starostové obcí, kudy trasa povede. Patří mezi ně i starosta Slatiňan Ivan Jeník.


Ivan JENÍK, starosta Slatiňan

Již je trasa toho obchvatu dána územním plánem, ta je taxativně dána. Takže teďka od ŘSD dostaneme soupis všech vlastníků, kteří se nacházejí v našem katastru vlastně na té trase. A samozřejmě jednak ŘSD připraví výkupy s těmito vlastníky a jednak samozřejmě bude i na nás tak, abychom my mohli z našeho úhlu pohledu vlastně pomoci v těch výkupech, popřípadě do toho vstoupit. Doufám, že se žádná těžkost ani žádná komplikace nevyskytne, ale samozřejmě problémy jsou od toho, aby se řešily.