Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015

Chrudimáky nepálí jenom potíže s dopravou

Datum: 6. 5. 2015 Autor: Chrudimský deník

Veřejného projednání „Desatera problémů“ pořádaného chrudimskou radnicí se ve středu zúčastnilo 150 lidí všech generací. Příchozí diskutovali o problémech a možnostech jejich řešení se zástupci vedení města, zastupiteli města, se zaměstnanci Městského úřadu Chrudim, ale i s dalšími odborníky, například z řad neziskových organizací. Starosta města Petr Řezníček v úvodu všem přiblížil stav řešení problémů, které byly vytipovány v roce 2014.
Následovala práce v týmech, kde jednotlivé skupiny, zaměřené na všechny oblasti rozvoje města (Rozvoj města – zdravé financování – územní plán – urbanismus – podnikání; Sociální věci – Zdravotní služby – zdravý životní styl; Životní prostředí; Výchova – vzdělávání – Sport – volný čas; Kultura; Doprava; Prevence kriminality), určily své dva největší problémy.

V průběhu společných diskuzí byly také zaznamenány připomínky obyvatel, které přejdou dle možností do řešení příslušným odborům úřadu a některé z nich budou přesunuty i do projektového zásobníku ke Strategickému plánu pro udržitelný rozvoj města.

Na základě vzájemné dohody bylo na závěr setkání určeno Desatero problémů Chrudimi pro rok 2015. Tedy:

1. Rozdělit dopravu z obchvatu města dopravním značením do doby vybudování jeho druhé etapy ve směru „Pardubice – Žďár nad Sázavou“ přes Palackého ulici a ve směru „Pardubice – Vysoké Mýto“ po obchvatu.

2. Vybudovat cyklostezku na Podhůru.

3. Revitalizovat stávající areál Letního kina a využít pro kulturně­společenské akce.

4. Zajistit volná pracovní místa pro zdravotně znevýhodněné.

5. Zlepšit třídění odpadů ve městě s důrazem na bioodpad – zajistit kvalitní osvětovou kampaň v oblasti třídění odpadů se zaměřením na předcházení vzniku odpadů a jejich minimalizaci
6. Zajistit byty s vyšší mírou podpory včetně bezbariérovosti.

7. Vytvořit spojení pro cyklo­pěší v úseku Větrník – Topol a zpět (okruh) a využít přírodní rezervace Habrov ve vzdělávacích a rekreačních aktivitách.

8. Zprovoznit on­line sdílený kalendář kulturních, sportovních a jiných akcí.

9. Revitalizovat skatepark.

10. Zabývat se problémem bezdomovectví (osoby ležící na veřejných prostranstvích)

Všechny tyto problémy budou před předložením Zastupitelstvu města ověřeny ještě veřejnou anketou.