Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015

Aktuální stav

prosinec 2019

18. prosince 2019 se uskutečnilo slavnostní zahájení stavby

říjen 2019

16. října 2019 vypršela prodloužená lhůta pro podání nabídek. Celkem se o stavbu ucházelo šest sdružení firem.

srpen 2019

vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby

červenec 2019

zveřejněno vydané stavební povolení

červen 2019

dokončen proces výkupů pozemků

květen 2019

Krajský úřad PK zahájil stavební řízení na 19 stavebních objektů vč. hlavní trasy. Řízení se dále týká mostů, odvodnění či protihlukových stěn.

listopad 2018

změna napojení silnice II/358 na hlavní trasu obchvatu – nově vedeno po samostatné připojovací větvi

říjen 2018

výběr zhotovitele záchranného archeologického průzkumu (spol. Eurovia)

září 2018

vykoupeno 99 % potřebných pozemků

leden 2018

realizují se přeložky ČEZ

leden 2018

projednání dokumentace ke stavebnímu povolení

leden 2018

uzavřeno 93 % smluv k výkupům pozemků

prosinec 2016

zpracována dokumentace EIA

květen 2013

schválení uzavření smlouvy o spolupráci na přípravě obchvatu mezi městem Chrudim a Ředitelstvím silnic a dálnic (Zastupitelstvem města Chrudim)

leden 2013

návštěva ministra dopravy Zbyňka Stanjury v Chrudimi

2010

zastavení přípravy stavby (z důvodu nedostatku finančních prostředků)

2007

zadání zpracování dokumentace pro stavební povolení

2007

zahájení výkupů pozemků

2007

schválení Územního plánu obce Orel

2006

vydání územního rozhodnutí

2006

schválení Územního plánu města Slatiňany

2006

schválení změny č. 14 Územního plánu sídelního útvaru Chrudim (změna křížení silnic I/37 a II/3589)

2002

schválení investičního záměru obchvatu

2001

schválení změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Chrudim (konečná podoba trasování obchvatu u Chrudimi)

1996

vydání stanoviska EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí)

1996

schválení Územního plánu sídelního útvaru Slatiňany

1996

schválení Územního plánu sídelního útvaru Chrudim (včetně 2 variant tras obchvatu kolem Chrudimi)