Obchvat města Chrudim

Stanovisko Rady města Chrudim k obchvatu města

O chrudimském obchvatu diskutovala i rada města na svém posledním jednání v pondělí 18. srpna 2014. Poté, co vzali radní na vědomí informace o aktuálním stavu výstavby I. etapy obchvatu města (která by měla být dokončena do konce roku 2015) i o stavu přípravy II. etapy obchvatu v roce 2014, přijala rada usnesení, ve kterém vedení města mj. ukládá:

-         jednat se zástupci ŘSD Pardubice o spolupráci při výkupech pozemků pro II. etapu obchvatu města a zajistit aktivní spolupráci města na přípravě této části stavby

-         jednat se zástupci Pardubického kraje o realizaci přivaděče z obchvatu po Dašické ulici, který je nutno realizovat před dokončením I. etapy obchvatu města

-         zahájit jednání se zástupci Ministerstva dopravy ČR, SFDI a ŘSD o zařazení přeložky silnice I/17 a I/37 v souladu s územním plánem mezi Strategické stavby MD ČR a následném zahájení příprav zmiňované stavby

19.08.2014 | Aleš Prokopec» zpět na titulní stranu
ÚSEK I/17
CHRUDIM-SLATIŇANY
POPIS STAVBY AKTUÁLNÍ STAV DOKUMENTY