Obchvat města Chrudim

ŘSD připravuje sjezd z obchvatu u Medlešic

Na základě požadavku města Chrudim nechalo ŘSD Pardubice posoudit možnost zachování druhého příjezdu do Chrudimi ze směru od Pardubic sjezdem u Medlešic a zpracovalo projektovou dokumentaci sjezdu, kterou v květnu 2014 předložilo se žádostí o stanovisko městu Chrudim.

„Požadovali jsme připojení od Pardubic nejen u Vestce, ale i do Pardubické ulice. Důvodem naší žádosti je rozdělení dopravy, a to tak, aby část dopravy směřující hlavně do průmyslových zón a do centra mohl pro takovou dopravu použít tento přirozený sjezd. Proto s tímto navrženým technickým řešením sjezdu město Chrudim vyjádřilo souhlas,“ říká místostarosta Jaroslav Trávníček.

Navržený sjezd využije část stávající silnice I/37 v úseku od napojení obchvatu po stávající křižovatku u Medlešic. Sjezd je navržen jako jednosměrný ve směru od Pardubic do Chrudimi.

Po zprovoznění obchvatu bude jednosměrný sjezd od obchvatu až po křižovatku nadále silnicí I/37, od křižovatky dál do Chrudimi bude úsek pokračováním silnice II/324.

V současné době se předpokládá, že vlastní realizace sjezdu bude provedena po dokončení stavby obchvatu a jeho uvedení do provozu.

03.06.2014 | Aleš Prokopec» zpět na titulní stranu
ÚSEK I/17
CHRUDIM-SLATIŇANY
POPIS STAVBY AKTUÁLNÍ STAV DOKUMENTY