Obchvat města Chrudim

Proběhl šestý letošní kontrolní den na stavbě I. etapy obchvatu.

V úterý 5. srpna 2014 proběhl šestý letošní kontrolní den na stavbě I. etapy obchvatu. Součástí programu byla tradiční rekapitulace průběhu výstavby, informace o plnění harmonogramu prací i finančního plnění, atd.

Nejdůležitější informací (sice se pravidelně opakující, ale naštěstí stále platnou) je, že se stále pracuje na všech částech obchvatu podle plánovaného harmonogramu.

Z důležitých nebo zajímavých skutečností je možné vybrat následující:

-         stále trvá obousměrná a úplná uzavírka silnice III/34026 z Chrudimě od ulice Dašické na Ostřešany

-         okružní křižovatka a další související části stavby u Vestce (kvůli kterým je výše zmíněná uzavírka) půjdou do předčasného užívání velmi pravděpodobně v sobotu 16. srpna v ranních hodinách

-         přejímací a kolaudační řízení k mostu u Vestce proběhne 19. srpna 2014 od 9.00 hodin

-         v případě silnice I/17 (kde je momentálně provizorní objízdná komunikace) bude prodloužena úplná uzavírka do konce měsíce června 2015

-         Policie ČR i krajský úřad opakovaně požadují provádět řádné a pravidelné čištění vozovek

Příští kontrolní den by měl proběhnout v úterý 2. září 2014.

 

06.08.2014 | Aleš Prokopec» zpět na titulní stranu
ÚSEK I/17
CHRUDIM-SLATIŇANY
POPIS STAVBY AKTUÁLNÍ STAV DOKUMENTY