Obchvat města Chrudim

Proběhl předposlední letošní kontrolní den na stavbě I. etapy obchvatu

V úterý 4. listopadu 2014 proběhl letošní devátý (a letos i předposlední) kontrolní den na stavbě I. etapy obchvatu.

Nově mj. zaznělo:

 • na základě provedené pasportizace poruch stávajících komunikací ve správě SÚS Pk bude zhotovitelem stavby provedena výsprava poškozených částí komunikací do konce měsíce listopadu 2014, následně budou opravy předány Správě a údržbě silnic Pardubického kraje

 • ŘSD ČR Správa Pardubice předala příslušnému stavebnímu úřadu žádost o prodloužení uzavírky silnice I/17

 • ŘSD ČR Správa Pardubice chce na termín 9. 12. 2014 svolat přejímací řízení na část stavby – most v km 4,188 (stavební objekt 207) a polní cestu v km 4,18-4,985 (SO 114), a požádat stavební úřad o kolaudaci

  Obecně stále platí, že se pracuje plynule na všech částech obchvatu dle plánovaného harmonogramu a na všech objektech se bude (dle klimatických podmínek) pracovat i v dalším měsíci.

  Finanční plnění: od začátku stavby bylo zhotoviteli fakturováno 708.705 tis. Kč včetně DPH.

  Příští kontrolní den by měl proběhnout v úterý 2. prosince 2014.

   

05.11.2014 | Aleš Prokopec» zpět na titulní stranu
ÚSEK I/17
CHRUDIM-SLATIŇANY
POPIS STAVBY AKTUÁLNÍ STAV DOKUMENTY