Obchvat města Chrudim

Proběhl poslední kontrolní den stavby I. etapy obchvatu v roce 2014

V úterý 2. prosince 2014 proběhl letošní desátý (a letos poslední) kontrolní den na stavbě I. etapy obchvatu.

Z nových skutečností lze uvést, že:

 • ŘSD Pardubice svolalo na úterý 8. prosince přejímací řízení na objekty mostu a polní cesty (v lokalitě za Větrníkem) a požádalo stavební úřad o kolaudaci

 • ŘSD Pardubice požádalo stavební úřad o změnu stavby před dokončením na objekt „Odvodnění komunikace v km 3,180-3,600“

 • ŘSD Pardubice zaslalo stavebnímu úřadu – KÚ Pardubického kraje „Žádost o prodloužení úplné uzavírky silnice I/17“

  V návaznosti na klimatické podmínky probíhá už jenom část stavebních prací.

  Finanční plnění: od začátku stavby bylo zhotoviteli fakturováno 866.878 tis. Kč včetně DPH.

  Příští kontrolní den bude stanoven po zahájení prací v roce 2015.

   

03.12.2014 | Aleš Prokopec» zpět na titulní stranu
ÚSEK I/17
CHRUDIM-SLATIŇANY
POPIS STAVBY AKTUÁLNÍ STAV DOKUMENTY