Obchvat města Chrudim

Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 schválen

Poslanecká sněmovna PČR na svém jednání ve středu 10. prosince 2014 schválila mj. i návrh Rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015. „V návrhu rozpočtu již nedošlo ke změně a tak v něm na pokračování I. etapy obchvatu pro rok 2015 zůstalo ca 606 milionů korun,“ konstatuje místostarosta Jan Čechlovský.

Jak jsme informovali již po jednání Hospodářského výboru PSP ČR ve druhé polovině listopadu, zbývající částka na dokončení obchvatu ve výši téměř 200 milionů korun je v předpokládaném rozpočtu SFDI na rok 2016. Navíc se v rozpočtovém výhledu SFDI objevují už i finanční prostředky na zahájení II. etapy obchvatu, a to částka ve výši 70 milionů korun na zahájení v roce 2017.

11.12.2014 | Aleš Prokopec» zpět na titulní stranu
ÚSEK I/17
CHRUDIM-SLATIŇANY
POPIS STAVBY AKTUÁLNÍ STAV DOKUMENTY