Obchvat města Chrudim

Návrh na zřízení mimoúrovňové křižovatky u Medlešic

Město Chrudim předalo včera (2. července 2014) na Ředitelství silnic a dálnic Pardubice návrh, aby na jižní straně od Medlešic byl umožněn nejen sjezd směrem do Pardubické ulice v Chrudimi, ale také mimoúrovňové napojení na obchvat. „Náš požadavek na řešení situace mimoúrovňovou křižovatkou u Medlešic přichází z více důvodů. Jednak se čím dál více nejeví vhodné, aby bylo město Chrudim připojeno s obchvatem ze severní strany pouze jediným koridorem přes Dašickou ulici, dalším důvodem je potom napojení průmyslových zón a vůbec bezpečné připojení města směrem od a na Pardubice,“ komentuje žádost starosta města Petr Řezníček.

 

03.07.2014 | Aleš Prokopec» zpět na titulní stranu
ÚSEK I/17
CHRUDIM-SLATIŇANY
POPIS STAVBY AKTUÁLNÍ STAV DOKUMENTY