Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015

Vybudování obchvatu silnice I/37 v Chrudimi je jediným možným řešením pro odlehčení západní poloviny městského komunikačního kruhu, kterým průtah silnice vede. Obchvat převezme maximální část dopravní zátěže ve směru sever–jih a veškerou tranzitní dopravu. Napojením předmětné stavby na již vybudované úseky silnice I/37 Jesničánky–Medlešice a Medlešice–křižovatka I/17 současně umožní rychlejší a kvalitnější napojení spádové oblasti města Chrudim na dálnici D11.